Các doanh nghiệp lớn đều được xây dựng dựa trên nền tảng của sự liêm chính và tôn trọng. Ở Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên, chúng tôi đánh giá cao sự phát triển, giúp đỡ lẫn nhau, chăm chỉ và chính trực. Song song với những giá trị cốt lõi đó, chúng tôi còn có những chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh đối với nhà cung cấp cho Khôi Nguyên. Chúng tôi luôn phấn đấu để đạt được các tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh cao nhất nhằm tạo dựng hình ảnh, uy tín của công ty, kể cả việc tuân thủ pháp luật và tất cả các quy định hiện hành. Do vậy, chúng tôi cũng mong rằng sẽ nhận được sự cam kết tương tự từ quý nhà cung cấp. Bản Quy Tắc Đạo Đức Kinh Doanh Đối Với Nhà Cung Cấp Cho Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên này xác định các nguyên tắc chính làm cơ sở cho hoạt động kinh doanh của quý vị với tư cách là một trong những nhà cung cấp của chúng tôi.

 

Nhân viên phải hành động cho lợi ích tối ưu của công ty. Do đó, nhân viên của Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên sẽ không được có bất kỳ mối liên hệ về tài chính hay dưới hình thức trái phép nào khác với nhà cung cấp mà có thể gây xung đột hoặc có dấu hiệu gây xung đột với lợi ích của Công ty. Tình bạn bên ngoài vấn đề hoạt động kinh doanh là điều chắc chắn xảy ra và có thể chấp nhận được, nhưng các nhà cung cấp phải đảm bảo không được phép dùng mối quan hệ cá nhân để gây ảnh hưởng xấu đến quyết định kinh doanh của nhân viên Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên, đặc biệt là trong hoạt động mua hàng, chọn nhà cung cấp, chọn nguyên vật liệu và cách đạt được thoả thuận của nhà cung cấp.

Nhân viên phải hành động cho lợi ích tối ưu của công ty. Do đó, nhân viên của Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên sẽ không được có bất kỳ mối liên hệ về tài chính hay dưới hình thức trái phép nào khác với nhà cung cấp mà có thể gây xung đột hoặc có dấu hiệu gây xung đột với lợi ích của Công ty. Tình bạn bên ngoài vấn đề hoạt động kinh doanh là điều chắc chắn xảy ra và có thể chấp nhận được, nhưng các nhà cung cấp phải đảm bảo không được phép dùng mối quan hệ cá nhân để gây ảnh hưởng xấu đến quyết định kinh doanh của nhân viên Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên, đặc biệt là trong hoạt động mua hàng, chọn nhà cung cấp, chọn nguyên vật liệu và cách đạt được thoả thuận của nhà cung cấp.

Những bữa cơm bàn chuyện kinh doanh thông thường đều được phép. Cơm tối, tiệc giải trí và việc đài thọ các chuyến du lịch, công tác chỉ được chấp nhận khi chúng hình thành trên mục đích kinh doanh rõ ràng và được cấp trên phê duyệt. Nhân viên Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên không bao giờ được phép nhận quà bằng tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt nếu trị giá vượt quá 500,000 đồng. Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên không muốn làm bất cứ điều gì đặt chúng tôi vào tình thế khiến nhân viên của chúng tôi mất đi tính khách quan. Chúng tôi khuyến khích các mối quan hệ chuyên môn với các nhà cung cấp và hy vọng quý vị hiểu, tôn trọng và tuân thủ chính sách này.

Trong bất kỳ trường hợp nào, các nhân viên của Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên không được phép có chủ ý, đề xuất, thương thảo và yêu cầu nhà cung cấp gửi hoa hồng dưới bất kỳ hình thức nào. Các cá nhân liên quan đến việc dàn xếp hoa hồng coi như đã vi phạm nghiêm trọng Quy tắc này và phải chịu hình thức kỷ luật của công ty theo luật định. Toàn bộ nhân viên của Công ty phải nhận thức được mức độ thiệt hại từ hành vi sai trái này sẽ ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh thương mại của Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên trên thị trường.

Tất cả các nhà cung cấp cho Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên phải cam kết độ chính xác của các hồ sơ liên quan đến hoạt động kinh doanh giữa hai bên, hồ sơ kinh doanh phải rõ ràng, minh bạch, phản ánh các giao dịch và thanh khoản thực tế, không được giấu giếm hoặc lập hồ sơ kinh doanh có nội dung sai lệch. Đồng thời đảm bảo phải bảo quản tài liệu cần thiết để chứng minh sự tuân thủ các Quy Tắc Đạo Đức Kinh Doanh Đối Với Nhà Cung Cấp Cho Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên. Các nhà cung cấp và nhân viên của Khôi Nguyên phải đảm bảo tất cả các tài liệu liên quan đến hàng hoá, dịch vụ trong các giao dịch thương mại của Công ty, bao gồm các bảng báo giá, tài liệu kỹ thuật, hợp đồng thương mại, … được bảo mật. Việc tiết lộ thông tin, bí mật kinh doanh trái phép sẽ được xử lý nghiêm minh.
Trong trường hợp muốn trao đổi thông tin, các tài liệu kỹ thuật (thông số kỹ thuật, bản vẽ, …), hai bên nên xem xét đến việc ký kết một biên bản ghi nhớ về vụ việc.

Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên đặt các mối hệ với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác trên cơ sở bình đẳng và chúng tôi cũng hy vọng Quý vị tuân thủ tập quán này. Theo đó, chúng ta phải đảm bảo đối xử bình đẳng với tất cả các khách hàng hay nhà cung cấp của mình, tuyệt đối không được phép sử dụng quyền lực và vị thế của mình để thực hiện các hành vi xấu như: che giấu, làm sai lệch thông tin các sự việc quan trọng, … nhằm đạt lợi ích cá nhân hoặc ưu tiên đối xử với nhà cung cấp, khách hàng hoặc đối tác trên quan điểm chủ quan. Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên chỉ dựa trên sự hợp lý về giá cả, chất lượng và tính năng khi chọn lựa mua hàng hoá và sử dụng các dịch vụ công nghiệp.

Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên khuyến nghị chúng ta sẽ cùng tuân thủ theo đúng luật và quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, chẳng hạn như yêu cầu về quản lý và loại bỏ hoá chất, rác thải, nước thải, khí thải công nghiệp. Các nhà cung cấp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về môi trường đặc biệt liên quan đến các sản phẩm cung cấp cho Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên.

Trong suốt quá trình thực hiện các giao dịch thương mại, nhà cung cấp và các nhân viên của Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên phải cam kết giữ các tiêu chuẩn đạo đức cao trong những vấn đề thuộc trách nhiệm xã hội, như là một phần chính sách phát triển bền vững của công ty thông qua những hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên gia đình họ, cho cộng đồng và toàn xã hội theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội.

 

Nếu các nhà cung cấp cho rằng có một hoặc nhiều nhân viên của Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên, hoặc cá nhân nào đó hoạt động trên danh nghĩa Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên, có hành vi bất hợp pháp làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, thì nên trình báo vấn đề này cho người quản lý nhân viên đó, hoặc báo cho người phụ trách Phòng Quản Lý Đạo Đức Kinh Doanh của công ty theo đường dây nóng (+84) 903 612 367. Mối quan hệ giữa nhà cung cấp và Khôi Nguyên sẽ không bị ảnh hưởng khi quý vị trình báo trung thực hành vi nghi ngờ sai trái trên.

Nếu bất kỳ nhà cung cấp hoặc nhân viên của Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên bị xác định không tuân thủ hoặc vi phạm quy tắc này, nhà cung cấp và nhân viên đó sẽ phải chịu những hậu quả sau :
– Cảnh cáo bằng văn bản hành vi không tuân thủ quy chế với điều kiện phải cam kết sửa đổi trong một khoản thời gian nhất định.
– Cho thôi việc tại bộ phận hiện hành và điều chuyển công tác sang phòng ban khác.
– Chấm dứt hợp đồng cung cấp/hợp đồng lao động với Công
ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên (Áp dụng cho nhà cung cấp và nhân viên).
– Tố cáo hành vi sai phạm trước pháp luật.

Vào thời điểm nào đó, mỗi chúng ta sẽ phải đối diện với các trở ngại trong sự nghiệp kinh doanh thách thức đạo đức kinh doanh của chúng ta. Bản quy tắc này không thể nào liệt kê mọi nguyên tắc để giải quyết các vấn đề chúng ta gặp phải. Mục đích của nó chỉ nhằm hướng dẫn chúng ta các nguyên tắc, quy định về đạo đức trong một chừng mực nào đó để quý vị xử lý các tình huống dự kiến phải đương đầu.
Quý vị vui lòng xác nhận đã đọc, hiểu rõ Quy Tắc Đạo Đức Kinh Doanh Đối Với Những Nhà Cung Cấp Cho Khôi Nguyên, và cam kết sẽ hoàn toàn tuân thủ các quy tắc trên trong thời gian hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên, cũng như nhận thức được hậu quả của việc không tuân thủ cùng các hình thức xử lý.