QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Chúng tôi hướng theo lợi ích của Khách hàng trong suốt quá trình hợp tác bao gồm:

Liên tục cải tiến hệ thống quản lý để đảm bào chất lượng sản phẩm cao với giá cả cạnh tranh.

Giao hàng đúng hẹn, đúng số lượng.

Giải quyết nhanh chóng các nội dung phản hồi từ Khách hàng.

Áp dụng chính sách ưu đãi đối với các đơn hàng lớn, ổn định và thanh toán đúng hạn.

Hỗ trợ Khách hàng tính toán kết cấu giấy cho sản phẩm bao bì Carton.

Hỗ trợ cung cấp các tài liệu kỹ thuật về ngành Giấy và Bao Bì cho Khách hàng.

QUẢN LÝ QUAN HỆ
KHÁCH HÀNG

Chúng tôi hướng theo lợi ích của Khách hàng trong suốt quá trình hợp tác bao gồm:

Liên tục cải tiến hệ thống quản lý để đảm bào chất lượng sản phẩm cao với giá cả cạnh tranh.

Giao hàng đúng hẹn, đúng số lượng.

Giải quyết nhanh chóng các nội dung phản hồi từ Khách hàng.

Áp dụng chính sách ưu đãi đối với các đơn hàng lớn, ổn định và thanh toán đúng hạn.

Hỗ trợ Khách hàng tính toán kết cấu giấy cho sản phẩm bao bì Carton.

Hỗ trợ cung cấp các tài liệu kỹ thuật về ngành Giấy và Bao Bì cho Khách hàng.

 

QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Chúng tôi hướng theo lợi ích của Khách hàng trong suốt quá trình hợp tác bao gồm:

Liên tục cải tiến hệ thống quản lý để đảm bào chất lượng sản phẩm cao với giá cả cạnh tranh.

Giao hàng đúng hẹn, đúng số lượng.

Giải quyết nhanh chóng các nội dung phản hồi từ Khách hàng.

Áp dụng chính sách ưu đãi đối với các đơn hàng lớn, ổn định và thanh toán đúng hạn.

Hỗ trợ Khách hàng tính toán kết cấu giấy cho sản phẩm bao bì Carton.

Hỗ trợ cung cấp các tài liệu kỹ thuật về ngành Giấy và Bao Bì cho Khách hàng.