TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG

Với phương châm luôn hướng về Khách Hàng, chúng tôi đã đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên kiểm soát chất lượng ( QC & QA) nắm vững kiến thức chuyên môn của ngành, nhằm đáp ứng các yêu cầu và làm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của quý Khách hàng.

Thiết lập quy trình tiếp nhận và xử lý các khiếu nại từ khách hàng trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày làm việc.

Áp dụng các phương pháp phân tích để liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm như :

– Phương pháp phân tích 4M.
– Phương pháp phân tích 4M & 1E.
– Phương pháp phân tích theo biểu đồ Xương Cá.

Cải tiến quy trình theo mô hình : P-D-C-A trong hệ thống quản lý chất lượng ISO-9001.

TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ
KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG

Với phương châm luôn hướng về Khách Hàng, chúng tôi đã đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên kiểm soát chất lượng ( QC & QA) nắm vững kiến thức chuyên môn của ngành, nhằm đáp ứng các yêu cầu và làm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của quý Khách hàng.

Thiết lập quy trình tiếp nhận và xử lý các khiếu nại từ khách hàng trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày làm việc.

Áp dụng các phương pháp phân tích để liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm như :

– Phương pháp phân tích 4M.
– Phương pháp phân tích 4M & 1E.
– Phương pháp phân tích theo biểu đồ Xương Cá.

Cải tiến quy trình theo mô hình : P-D-C-A trong hệ thống quản lý chất lượng ISO-9001.