Công ty Cổ Phần Giấy An Bình đã chung tay tài trợ 2 máy thở cho Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, để chia sẻ với ngành y tế tỉnh nhà trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, Công ty Cổ Phần Giấy An Bình đã chung tay tài trợ cho Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 02 máy thở trị giá 250 triệu đồng. Các trang thiết bị này sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.