Danh sách các loại giấy làm thùng cáctông của Châu Âu (Cập nhật tháng 10/2017)

 

Tài liệu này trình bày kết quả của việc rà soát danh sách các loại giấy làm bìa sóng, đặc điểm kỹ thuật và sự phân nhóm của chúng. Các loại giấy này được các thành viên của ngành giấy làm thùng sóng Châu Âu sản xuất, bán và được sử dụng trong sản xuất bìa sóng.

Tải tài liệu tại đây: Danh sách các loại giấy làm thùng cáctông của Châu Âu (Cập nhật tháng 10/2017)

 

Liên hệ chúng tôi Ngay !
Kính chào quý khách hàng !
Hãy gọi cho chúng tôi ngay!