Corrugated carton paper 90 – 200 gsm

QUALITY INDICATOR OF MEDIUM PAPER PRODUCTS

Basic weight (g/m2): 90 – 200

Ring crush (kgf/6 inch): 8.3 – ≥ 26

Moiture (%): 6 – 9

Diameter of paper roll (cm): 125 ± 2

COBB Test 60 Second (g/m2, Max): Top/bottom: 80/100

Width tolerance of paper roll (mm): 0 – 5

Joints of paper roll: ≤ 2

 

Liên hệ chúng tôi Ngay !
Kính chào quý khách hàng !
Hãy gọi cho chúng tôi ngay!