Testliner Paper 110 – 200 gsm

QUALITY INDICATOR OF TESTLINER PAPER PRODUCTS

Basic weight (g/m2): 110 – 200

Bursting Strength (kgf/cm2): 3.25 – ≥ 5.1

Ring crush (kgf/6 inch): 13.0 – ≥ 28.5

Moiture (%): 6 – 9

Diameter of paper roll (cm): 125 ± 2

COBB Test 60 Second (kg/cm2,max): Top/bottom: 50/100

Width tolerance of paper roll (mm): 0 – 5.0

Joints of paper roll: ≤ 2

Liên hệ chúng tôi Ngay !
Kính chào quý khách hàng !
Hãy gọi cho chúng tôi ngay!