CÁC NHÀ CUNG CẤP
CÔNG NGHỆ 

 

CÁC NHÀ CUNG CẤP CÔNG NGHỆ 

Qingyang Pingan là nhà thiết kế và cung cấp xeo giấy chính của dự án Khôi Nguyên.

Hệ thống xeo giấy được thiết kế khổ 4000mm với tốc độ 550m/phút. Hệ thống bao gồm công nghệ mới nhất về thùng đầu thủy lực, hệ thống dẫn giấy tự động ở phần ép và phần sấy, lô ép PU, hệ thống chụp hút kín, turbine chân không và đóng gói sản phẩm.

Công nghệ xử lý bột do Công ty Yunda Trung Quốc cung cấp với công nghệ mới nhất về hệ thống thủy lực, sàng áp lực, cô đặc và nghiền đĩa.

Hệ thống tự động hóa đươc cung cấp bởi Sichuan GaoDa Science and Technology Co. Ltd bao gồm hệ thống DCS kiểm soát tự động từ phần xử lý bột đến công đoạn xeo giấy, hệ thống hơi và nước ngưng, hệ thống truyền động, hệ thống QCS kiểm soát định lương và độ ẩm CD & MD, và hệ thống kiểm soát màu của HunterLab USA.

 

Lò hơi tầng sôi tuần hoàn với công suất 35t/giờ được cung cấp bởi Nantong Wanda Boiler Co. Ltd. Lò hơi được thiết kế bởi Viện Thiết kế Vũ Hán Trung quốc. Các thông số khí thải được kiểm soát dựa trên Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 19:2009/BTNM, cột B về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Lò hơi có hệ thống quan trắc tự động và truyền tải các thông số môi trường về sở TNMT của Tỉnh.

 

Lò hơi tầng sôi tuần hoàn với công suất 35t/giờ được cung cấp bởi Nantong Wanda Boiler Co. Ltd. Lò hơi được thiết kế bởi Viện Thiết kế Vũ Hán Trung quốc. Các thông số khí thải được kiểm soát dựa trên Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 19:2009/BTNM, cột B về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Lò hơi có hệ thống quan trắc tự động và truyền tải các thông số môi trường về sở TNMT của Tỉnh.

 

Lò hơi tầng sôi tuần hoàn với công suất 35t/giờ được cung cấp bởi Nantong Wanda Boiler Co. Ltd. Lò hơi được thiết kế bởi Viện Thiết kế Vũ Hán Trung quốc. Các thông số khí thải được kiểm soát dựa trên Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 19:2009/BTNM, cột B về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Lò hơi có hệ thống quan trắc tự động và truyền tải các thông số môi trường về sở TNMT của Tỉnh.

Hệ thống Xử lý Nước thải Khôi Nguyên có công suất 4000m3/ngày. Phần công nghệ do Công ty Môi trường Công nghệ Công Thành thiết kế và lắp đặt, phần xây dựng hồ bể do Viteccons đảm nhiệm. Nước thải đã xử lý đạt tiêu chuẩn cột B QCVN 40:2011/BTNMT và được đưa về trạm XLNT trung tâm của Khu Công nghiệp.

Pingan

Yunda

Gaoda

 

Wanda