Nhóm Kỹ thuật của Ban dự án chụp hình lưu niệm tại các nhà cung cấp máy xeo Pingan, hệ thống tự động hóa Gaoda và lò hơi Wanda

Hình ảnh nhóm Kỹ thuật của Ban dự án chụp hình lưu niệm tại các nhà cung cấp máy xeo Pingan, hệ thống tự động hóa Gaoda và lò hơi Wanda.