QĐ35_2019_TTCP_Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Quyết định số 35/2019 của TTCP về quy chế phối hợp liên ngành trong việc quản lý phế liệu nhập khẩu.

 

                       Phế liệu đang đã lưu giữ tại cảng biên thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. (Ảnh: TTXVN)

 

Quyết định số 35/2019 của TTCP về quy chế phối hợp liên ngành trong việc quản lý phế liệu nhập khẩu.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020.

Tải về tại đây: QĐ35_2019_TTCP_Phoi_hop_lien_nganh

Liên hệ chúng tôi Ngay !
Kính chào quý khách hàng !
Hãy gọi cho chúng tôi ngay!