ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Sản phẩm giấy carton của Khôi Nguyên luôn đạt được độ bền cơ lý cao, do được sản xuất từ nguyên liệu nội địa và ngoại nhập chất lượng cao với lượng xơ sợi nguyên thủy và xơ sợi dài nhiều, được xử lý bằng kỹ thuật tiên tiến với hóa chất phụ gia thích hợp.

Sản phẩm giấy carton của Khôi Nguyên luôn có định lượng ổn định trên suốt chiều dài và chiều rộng cuộn giấy.

Sản phẩm giấy carton của Khôi Nguyên luôn được kiểm soát chặt chẽ về màu sắc, nên có độ bền màu trong thời gian dài.

Các thông số kỹ thuật được thực hiện theo Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam 24TCN 72-99 (đối với giấy carton lớp mặt), và 24TCN 73-99 (đối với giấy carton lớp sóng).