NGUỒN NGUYÊN LIỆU

Sử dụng các nguồn nguyên liệu nội địa và nhập khẩu từ các nước Úc, Châu Âu, Nhật bản, Mỹ,… với các loại giấy nguyên liệu chính là: OCC, BBC, HWS, ONP, SOP,…