Tình hình sản xuất-kinh doanh ngành giấy trong nước tháng 10/2020

Tổng tiêu dùng trong tháng 10/2020 đạt 474.299 tấn, tăng 3,1% so với tháng 9/2020; Tổng sản xuất trong tháng 10/2020 đạt 443.318 tấn, tăng 1,6% so với tháng 9/2020; Tổng nhập khẩu trong tháng 10/2020 đạt 153.658 tấn, giảm 25,1% so với tháng 9/2020; Tổng xuất khẩu trong tháng 10/2020 đạt 123.386 tấn, giảm 19,2% so với tháng trước.

Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 10/2020 so với tháng 9/2020

Cụ thể:

a. Tiêu dùng

 

bi_tnh_hnh_sx-kd_ngnh_giy_t.10-2020_h.2.png.jpg

Tiêu dùng các loại giấy tháng 10/2020 so với tháng 9/2020

– Giấy làm bao bì, tiêu dùng 376.769 tấn, tăng 3,1% so với tháng 9/2020.

– Giấy in báo, tiêu dùng 2.713 tấn, tăng 108,4% so với tháng 9/2020.

– Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 40.850 tấn, giảm 6,9% so với tháng 9/2020.

– Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng 13.560 tấn, tăng 14,4% so với tháng 9/2020.

– Giấy tissue, tiêu dùng 20.552 tấn, tăng 0,8% so với tháng 9/2020.

– Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy cacbonless, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng 16.701 tấn, giảm 0,2% so với tháng 9/2020.

– Giấy vàng mã, tiêu dùng 3.154 tấn, tăng 549,1% so với tháng 9/2020.

b. Sản xuất  

 

bi_tnh_hnh_sx-kd_ngnh_giy_t.10-2020_h.3.png.jpg

Sản lượng sản xuất tháng 10/2020 so với tháng 9/2020 

– Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 379.000 tấn, tăng 1,9% so với tháng 9/2020.

– Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 25.200 tấn, giảm 1,2% so với tháng 9/2020.

– Giấy tissue, sản xuất đạt 24.238 tấn, tăng 0,4% so với tháng 9/2020.

– Giấy vàng mã, sản xuất đạt 14.880 tấn, tăng 1,4% so với tháng 9/2020.

c. Nhập khẩu 

– Giấy làm bao bì, nhập khẩu 101.289 tấn, giảm 30,6% so với tháng 9/2020.

– Giấy in báo, nhập khẩu 2.713 tấn, tăng 108,3% so với tháng 9/2020.

– Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 4.763 tấn, giảm 82,6% so với tháng 9/2020.

– Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 13.231 tấn tăng 11,6% so với tháng 9/2020.

– Giấy tissue, nhập khẩu 4.338 tấn, tăng 110,3% so với tháng 9/2020.

– Giấy khác (in nhiệt, cacbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 16.701 tấn, giảm 0,2% so với tháng 9/2020.

 

bi_tnh_hnh_sx-kd_ngnh_giy_t.10-2020_h.4.png.jpg

Nhập khẩu các loại giấy tháng 10/2020 so với tháng 9/2020

d. Xuất khẩu 

 

bi_tnh_hnh_sx-kd_ngnh_giy_t.10-2020_h.5.png.jpg

Xuất khẩu các loại giấy tháng 10/2020 so với tháng 9/2020

– Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 108.520 tấn, giảm 18,1% so với tháng 9/2020.

– Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 17 tấn, giảm 91,5% so với tháng 9/2020.

– Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 3.124 tấn, giảm 46,2% so với tháng 9/2020.

– Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 11.726 tấn, giảm 17,4% so với tháng 9/2020.

 

Nguồn: vppa.vn/ban-tin-thang-11-2020

Liên hệ chúng tôi Ngay !
Kính chào quý khách hàng !
Hãy gọi cho chúng tôi ngay!